Бидний тухай


Бидний тухай 

Шмит энд Орлов нь Оюуны өмчийн бүрэн үйлчилгээг үзүүлдэг хуулийн фирм юм. Бид үйлчлүүлэгчийн оюуны өмчийг бүх талаар бүртгүүлэхээс, хууль сахиулах, арилжааны шинжтэй болгох хүртэл ажилладаг юм. Бид үйлчүүлэгчинхаа хүсэлд нийцүүлж хамтран ажилладаг билээ.

Бид үйлчлүүлэгчийн бизнесийг ойлгож тухайн асуудал тохирох арга хэмжээг авахаас гадна уян хатан төлбөрийн нөхцөлийг санал болгодог билээ.

Бидний хуулийн фирм таны өсөн дэвжиж буй бизнесийг хамгаалахад оршино. Ази тивийн туршлагатай манай хуулийн фирмийн хуульчид та бүхэнд хууль болон бизнесийн асуудалд дээр тухайн улсын онцлогт тулгуурласан стратегийг гаргаж ирэх ба идэвхтэй үйлчилгээг үзүүлэх болно.

Бид БНХАУ, Зүүн өмнөд Ази, Орос болон ТУХН-ийн орнуудад ажилладаг ба та бүхэнд улс дотроо болон гадаадад туслахад бэлэн байна.