ДОМЭЙН НЭР

Домэйн нэрийн эрхийг хамгаалах

Санаанд үлддэг домэйн нэр бүртгэл болон хамгаалалтад хэрэгтэй үнэ цэнэтэй зүйл юм. Сайтын хаягийн хамгаалалтын урьдчилсан ажил шударга бус өрсөлдөөнөөс зайлс хийхэд тусалдаг билээ.

Хууль эрх зүйд домэйн маргаанууд

Домэйн – оюуны өмчийн объект биш. Одоо хүртэл эрдэмтэд, хуульчид домэйнийг оюуны өмчийн объект болгох үгүй талаар хэлэлцээр явуулж байгаа юм.

Домэйн маргаан үүсдэг шалтгаанууд

Түгээмэл шалтгаан нь оюуны өмчийн бусад эзэмшигчидтэй санал нийлэхгүй байдал юм.( логотип, нэр, үйлчилгээний тэмдэг ) Шударга бус худалдаачид оргинал барааны тэмдгийг өөрийн болгож бүртгүүлж, улмаар их хэмжээний мөнгөөр эргэн худалддаг юм.

Шүүхийн маргаанууд болон домэйн нэрсийн хамгаалалт

Эрхлэгч болон сонирхогчдын аюулгүй байдлыг хангах аргачлал:

• Шударга бус өрсөлдөөний акт

• Зүй бусаар эрх ашиглалт

• Барааны тэмдэг, логотипийн эрхийг зөрчих

Эзэмшигч домэйнийг ашиглахад хориг тавих эрхтэй. Өөрийн нэр дээр дахин бүртгүүлэх эрхтэй. Домэйн нэрийн эрхийг хамгаалах үйлчилгээ

Schmitt & Orlov компани мэргэжилтнүүд домэйн хамгаалалтын талаар хангалттай мэдээлэл цуглуулж чадсан байдаг ба хуульчид бүртгэл, бичиг баримт бүрдүүлэх, маргааныг шийдвэрлэхийг шүүхийн өмнөх хуралын ажлуудын гүйцэтгэдэг юм.

Хамтран ажиллах гэрээ, үйлчилгээний үнэ төлбөр, хугацааг хуульчдаас лавлаарай.