ПАТЕНТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ

Патент олгох

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар зэрэгт патент авах хэрэгтэй байдаг. Үүний тулд манай компаний мэргэжилтнүүдээс амаар болон бичгээр үнэгүй зөвөлгөөг албаны утас, e-mail эсвэл online хэлбэрээр авч болох юм.

Зохион байгуулалтын ажил, патентлах буюу патент хүссэн мэдүүлэг бэлтгэх, Аж үйлдвэрийн өмчийг холбооны хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүдтэй захидалаар харилцаа үүсгэх, аюулгүй байдлын баримт бичгийг (гэрчилгээ) авах зэрэг ажилуудыг манай компаний мэргэшсэн мэргэжилтнүүд гүйцэтгэх болно. Үүнд: